Czekamy na kolejnych pogromcow Himalajow…

13 listopada 2010  Przez aktualnosci