Czy powódź uniemożliwi podróż w głąb Tanzanii???

7 stycznia 2010  Przez aktualnosci