Dziękujemy za udział w wyprawie w Himalaje.

28 listopada 2006  Przez aktualnosci