Grupa w komplecie na przełęczy Chola 5360

25 kwietnia 2019  Przez piotr