Grupa zmierzająca w stronę Ladakhu już w Delhi

4 lipca 2013  Przez aktualnosci