Idzie zima – kierunek południe.

21 października 2007  Przez aktualnosci