Kilimandżaro – obóz Barranco 3950 m n.p.m. osiągnięty

28 sierpnia 2016  Przez aktualnosci