Kilimandżaro zdobyte – 100% na szczycie!

27 sierpnia 2012  Przez aktualnosci