Kilimandżaro zdobyte – Afryka u naszych stóp!!!

28 sierpnia 2008  Przez aktualnosci