Kilimandżaro zdobyte – grupa osiągnęła najwyższy wierzchołek – Uhuru 5895 m

19 sierpnia 2015  Przez aktualnosci