Najwyższy szczyt Armenii – Aragac 4095 m n.p.m. – zdobyty trzy razy!!!

13 sierpnia 2016  Przez aktualnosci