Pod nami niekończące się terasy pól uprawnych

30 kwietnia 2019  Przez piotr