Rok 2011 – Rokiem Turystyki w Nepalu

28 listopada 2010  Przez aktualnosci