Dzień 3 – do Chamje (1430 m n.p.m.)

7 września 2019  Przez piotr