Dzień 6 – Pisang (3200 m n.p.m.)

7 września 2019  Przez piotr