DZIEŃ 3 – pole gejzerów w Geysir

29 sierpnia 2018  Przez piotr