Dzień 2 – przejazd do Khorlabesi 900 m

12 sierpnia 2017  Przez piotr